Wystawy

Zdjęcie

Dział Historyczny

Dział Historyczny jest wystawą stałą prezentującą historię Sokólszczyzny poprzez chronologiczny opis dziejów miasta Sokółka i jego mieszkańców. Od pierwszej wzmianki o dworze królewskim, który miał dać impuls do powstania miejscowości, w sposób skondensowany narracja ekspozycji prowadzi nas do znanych faktów i mniej znanych ciekawostek. Dzieje ludności ilustrują ofiarowane przez nią pamiątki, głównie dokumenty. Ekspozycja koncentruje się na wydarzeniach XIX i XX wieku, podejmuje temat wielokulturowości - współistnienia ludności różnych wyznań i narodowości na terenie sokólszczyzny. Na wystawie szczególnie warto zwrócić uwagę na dokumenty żołnierzy walczących na frontach II wojny światowej, pamiątki zesłanych na Sybir, jak np. wykonany w okresie międzywojennym sztandar Związku Strzeleckiego, który cudownie został przechowany "na nieludzkiej ziemi" i razem z rodziną zesłańców w 1946 r. powrócił szczęśliwie do kraju. Wystawa wzbogacona jest przez makiety autorstwa J. Gubarewicza. W ramach ekspozycji historycznej prezentowane jest także kalendarium ważnych wydarzeń w dziejach rozwoju miasta po roku 1945.

Zdjęcie

Dział Tatarski

Dział Tatarski to wystawa stała prezentująca historię, kulturę Tatarów Polskich, jest doskonałym wprowadzeniem do zwiedzania Szlaku Tatarskiego. Na ekspozycji można obejrzeć unikalne dokumenty piśmiennicze, pamiątki rodzin tatarskich związanych z Sokólszczyzną: daławary, hramotki, duaiki. Wyjaśnione są najważniejsze pojęcia związane z religią Islamu, którego wyznawcami są Tatarzy. Znajdują się tu także eksponaty związane z historią wojskowości, informacje o najważniejszych obrzędach religijnych w kulturze tatarskiej, można obejrzeć strój duchownego tatarskiego, poznać budowę meczetu w Bohonikach, przeczytać o tradycjach weselnych, pogrzebowych, poznać ciekawe sylwetki wybitnych przedstawicieli społeczności (pamiątki po Józefie Jasińskim, pamiątki ofiarowane muzeum przez Dżennet Dżabagi-Skibiniewską).

Zdjęcie

Dział Etnograficzny

Dział Etnograficzny jest wystawą stałą prezentującą etnografię Sokólszczyzny w wieku XIX i XX. W formie zaaranżowanej izby wiejskiej można zapoznać się na ekspozycji z przedmiotami codziennego użytku podsokólskiej wsi i elementami plastyki obrzędowej obecnej w tradycjach lokalnych. Szczególnie ważnym elementem wystroju są tkaniny tradycyjne, zwłaszcza dywany dwuosnowowe - unikalne wełniane dywany o dużych rozmiarach, o bardzo charakterystycznych wzorach, często tematycznych. Muzeum prezentuje także zbiór krajek - pasów ręcznie tkanych, służących miejscowej ludności do dzisiaj w obrzędowości kościelnej. Na wystawie można dowiedzieć się w jaki sposób działa krosno tkackie, jak wyglądała tradycyjna obróbka włókien, spróbować pracy z kołowrotkiem. Obok wyrobów tkackich, znajdują się tu także wyroby garncarskie, kowalskie, rzeźby autorstwa Piotra Szałkowskiego.

Wystawy czasowe

WOJCIECH PANOW_ A3_TABLICA TYTUŁOWA

Wystawa czasowa - "Wzgórza Sokólskie"  Wojciecha Panowa

Od drugiej połowy maja 2024 r. zapraszamy na zwiedzanie wystawy poświęconej pięknie Sokólszczyzny. Fotografie są efektem fascynacji krajobrazem sokólskim młodego twórcy i mieszkańca naszego miasta - Wojciecha Panowa. Obok świątyń, kapliczek, czeka na nas na wystawie przyroda i kapryśna pogoda. Sąsiedzctwo Puszczy Knyszyńskiej daje fotografowi możliwość obserwowania dzikiej natury i poprzecinanego zielenią drzew terenu.

Wojciech Panow - rocznik '90, zawodowo związany z Sokólskim Ośrodkiem Kultury. Prowadzi w mediach społecznościowych profil "Wzgórza Sokólskie" (Facebook, Instagram). Jak sam twierdzi fundamenty "Wzgórz Sokólskich" powstały z jego niezgody na nagromadzenia powtarzających się komunikatów" "nic tu nie ma, co tu fotografować", "fotografujesz chmury - to bez sensu, kto będzie oglądał? "widokówki pionowo robisz?", "najlepiej wyjedź stąd, będziesz miał, co fotografować". 

Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Wystawa będzie dostępna do połowy września 2024 r.

Zwiedzanie grupowe należy zgłaszać telefonicznie: 690 333 590 lub mailowo - poczta@muzeumziemisokolskiej.pl

 

Wystawa "Zenon Witkowski. Foto-opowieści W polu"

Wystawa czasowa prezentowana w oknach budynku Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK związana jest ze znanym lokalnym fotografem - Zenonem Witkowskim. Zdjęcia, które możemy oglądać udostępnione zostały przez rodzinę artysty i skupiają się na prezentacji życia na wsi. Związane są z okresem powojennym (do lat 70-tych) i wędrówkami Witkowskiego po Podlasiu. Jak pokazuje ta skromna wystawa - jego pasja do zawodu nie ograniczała się tylko do realizacji zamówień klientów jego legendarnego zakładu "Foto-Zenek" na ul. Białostockiej w Sokółce, ale wyrażała się też w spontanicznej rejestracji rzeczywistości. Są tu przykłady umiejętności warsztatowych i talentu fotografa, które pozwalają z innej strony spojrzeć na postać Witkowskiego, nie jako doskonałego rzemieślnika, ale również dostrzec w nim prawdziwego artystę-fotografa.

Wystawę można będzie oglądać na ul. Piłsudskiego 2 do 5 sierpnia.

 

Skip to content