“Wizerunki świętych w domach wiejskich” – zaproszenie na wernisaż

Zdjęcie

Święty Antoni Padewski, święta Agata, Barbara, Kazimierz, Jan Nepomucen, Eliasz, Rozalia – to tylko niektórzy bohaterowie najnowszej wystawy czasowej w Muzeum Ziemi Sokólskiej Sokólskiego Ośrodka Kultury. Są pośród nich dobrze znani i rozpoznawalni święci. Są też jednak tacy, których już coraz trudniej spotkać w wiejskich domach Podlasia.

Dzięki udostępnionym na wystawę w Sokółce zbiorom druków fabrycznych i fotokopii wizerunków świętych Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (a instytucja dysponuje ponad 500 tego typu obiektami) będziemy mogli zobaczyć nie tylko najpopularniejsze obrazy Matki Boskiej, Chrystusa, świętej rodziny, ale przede wszystkim poznamy na nowo patronów chroniących wiejskie domostwa.

Wernisaż wystawy odbędzie się 27 lutego (wtorek) o godz. 17:00 w Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK na ul. Piłsudskiego 2 (sala wystaw czasowych, I piętro). Gościem wydarzenia będzie Urszula Szymak-Waśkiewicz – kustoszka Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, która przybliży nam fenomen drukowanych obrazów świętych z punktu widzenia etnografa, autorka koncepcji wystawy.

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Zapraszamy!

“Przestrzeń święta, sacrum w domach była tworzona wokół domowych ołtarzyków i świętego kąta. Zawieszane tam obrazy
i ustawiane figury miały za zadanie opiekować się domostwem i całą rodziną. Nabycie obrazu religijnego nie było tylko transakcją handlową, była przede wszystkim – aktem religijnym. ”
– fragment katalogu wystawy PMKL, tekst: Urszula Szymak-Waśkiewicz.

Skip to content