Wizerunki świętych w domach wiejskich – relacja z otwarcia wystawy

Zdjęcie

Od 27 lutego możemy cieszyć się nową ekspozycją czasową w Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK. Naszym gościem na wernisażu tego dnia była kustoszka Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, pani Urszula Szymak-Waśkiewicz. W czasie uroczystego jej otwarcia rozmawialiśmy z etnografką o dawnym znaczeniu wizerunków świętych w naszych domach i powodach ich popularności:

“Ludowa religijność nadawała wizerunkom świętych moc uzdrawiania, gaszenia pożarów, zatrzymania powodzi, czy powstrzymania od uderzeń pioruna. Obrazy stawiano w oknach podczas burzy, wynoszono je do pożaru (…) Wynalazek litografii z XVIII w. spopularyzował idee wizerunków. Tanie, odpowiadające gustom odbiorców obrazy drukowane na papierze, stały się elementem wyposażenia domu (…) maszyny drukarskie z XIX wieku, znacznie przyspieszyły proces druku obrazów”.

Pani Urszula zwróciła nasza uwagę na sposoby ich ekspozycji we wnętrzach wiejskich – w przestrzeni wydzielonej “świętego kąta” lub w formie podsufitowej galeryjnej ekspozycji, gdzie najważniejsze wizerunki, w miarę upływu czasu, otaczane były kolejnymi zakupami obrazów w tym typie. A także na fakt wybrania pieczołowicie wyselekcjonowanej grupy zabytków ze zbiorów Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Intencją kuratorki wystawy było pokazanie różnorodności patronów z uwzględnieniem ich funkcji w życiu wiejskiej społeczności – Pani Urszula dokonała selekcji tych postaci, które związanie są szczególnie ze zwyczajami ludowymi występującymi na terenie Podlasia. Dlatego spotkać można na niej m.in. Świętego Jerzego, Eliasza, Agatę, Piotra i Pawła, Mikołaja.

Wystawa dostępna jest w siedzibie Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK bezpłatnie od wtorku do piątku w godzinach 9-16 oraz w soboty 10-15. Zapraszamy!

Fot. z wernisażu W. Panow:

Skip to content