Wielkanocne warsztaty muzealne za nami

Zdjęcie

Muzeum Ziemi Sokólskiej zwyczajowo zaprosiło przedszkolaki i młodsze klasy szkół podstawowych na opowieść o tradycjach wielkanocnych.

W związku z dużym zainteresowaniem spotkania w tematyce świątecznej odbywały się już od 15 marca 2022 r. Ostatnia grupa dzieci brała udział w warsztatach muzealnych 13 kwietnia.


Z bezpłatnej oferty edukacyjnej muzeum skorzystały wszystkie przedszkola sokólskie, licznie uczniowie szkół podstawowych, m.in. także grupa ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Sokółce. Oprócz placówek miejskich były wśród odwiedzających grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Babikach oraz Starej Kamionki.
Wiek uczestników zajęć wahał się średnio od 6 do 10 lat. Przez prawie miesiąc w muzeum dzieci tworzyły przy okazji poznawania tradycji wielkanocnych prace plastyczne w temacie obrzędowości świątecznej, głównie były to palemki, ale także: pisanki oraz kwiatki z bibuły.

Fot. W. Panow, E. Wiśniewska

Skip to content