Spotkanie o bożnicach drewnianych z dr T. Wiśniewskim – link do filmu

Zdjęcie

6 maja spotkaliśmy się w muzeum z dr Tomaszem Wiśniewskim by dowiedzieć się więcej o tradycjach społeczności żydowskiej i związanych z nimi cechami architektonicznymi bożnic rejonu białostocko-grodzieńskiego.

Od lutego 2022 roku trwa w Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK wystawa czasowa “Bożnice drewniane grupy białostocko-grodzieńskiej” przygotowana przez Centrum im. L. Zamenhofa/Białostocki Ośrodek Kultury. Prezentowane są na niej zdjęcia z Instytutu Polskiej Akademii Nauk obiektów sakralnych m.in. z Suchowoli, Sidry, Janowa, z powiatu sokólskiego.

Wystąpienie dr Wiśniewskiego miało charakter swobodnej i pełnej anegdot opowieści o kulturze żydowskiej, o dorobku tej kultury utraconym dla współczesności. Jako autor publikacji “Bożnice Białostocczyzny” i szeregu ciekawych publikacji, artykułów opisujący fenomen wielokulturowości Podlasia, prelegent w przystępny sposób przypomniał słuchaczom najważniejsze fakty i ciekawostki związane z historią i rozwojem budownictwa sakralnego żydowskiego białostocczyzny. W końcowej fazie wystąpienia odniósł się on także do stanu cmentarza żydowskiego w Sokółce, zachęcając do podjęcia działań na rzecz uporządkowania nekropolii. Prelekcja była częściowo udostępniana online na żywo na stronach Muzeum Ziemi Sokólskiej oraz Sokólskiego Ośrodka Kultury na Facebooku.

Z zapisem transmisji ze spotkania można zapoznać się na stronie: https://www.facebook.com/MuzeumZiemiSokolskiej/videos/3054223884818235

Fotorelacja ze spotkania autorstwa W. Panow:

Skip to content