Relacja z otwarcia wystawy laureatów 30 Konkursu janowskiego na tkaninę dwuosnowową

Zdjęcie

Od wczoraj mamy niezwykłą przyjemność oglądać prace wybitnych twórczyń ludowych w naszej placówce.
Wystawa prac laureatów tegorocznego konkursu na tkaninę dwuosnowową ukazuje bogactwo wyobraźni twórców, którzy czerpiąc z tradycyjnego wzornictwa rozwijają je i modyfikują. Tytułowe “zwierza” – motyw tegorocznej wystawy – konkursu wymyślony pod wpływem kontaktów ludowych tkaczy janowskich z Eleonorą Plutyńską – artystką, plastyczką, wykładowczynią w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w interpretacjach poszczególnych twórców, ukazuje świetną kondycję współczesnego tkactwa dwuosnowowego.


Obecna na uroczystości Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie, pani Justyna Grabowicz, podkreślała pozytywne zjawiska tegorocznej, jubileuszowej 30-tej edycji konkursu na tkaninę dwuosnowową: rekordową ilość osób biorących udział w konkursie (aż 15 osób), a w związku z tym i ilość tkanin. Cieszy fakt, że konkurs wyszedł poza rejon Podlasia, miał zasięg ogólnopolski (tkaniny pochodzą np. z Zakopanego, Mrągowa) i udział w nim wielu nowych osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z techniką tkacką dwuosnowową.


Wystawie towarzyszył wstęp specjalisty, muzealnika, członka komisji konkursowej Wojciecha Kowalczuka, z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej i pokaz filmu dokumentalnego o Eleonorze Plutyńskiej z roku 1971 “Pani Profesor”.
Dzięki obecności na sali osób z gminy janowskiej i specjalistów udało ustalić się kilka faktów związanych z archiwalnym materiałem filmowym, sprostować niektóre informacje, rozwinąć wątki wpływu Plutyńskiej na tkactwo dwuosnowowe i ocenić je z perspektywy czasu. Projekcja filmowa odbyła się w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego “Fantom”.


Było to prawdziwe święto tkactwa i tradycji!
Wystawa jest dostępna od 9.00 do 16.00 (wtorek-piątek), soboty (10.00-15.00) do końca bieżącego roku w Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK.
Wstęp na nią jest bezpłatny. Wystawie towarzyszy katalog. Dzięki uprzejmości współorganizatora wydarzenia – GOK,S i T w Janowie, posiadamy bezpłatne egzemplarze do rozdawnictwa.

Relacja fotograficzna – W. Panow:

Skip to content