Noc Muzeum w Sokółce – relacja fotograficzna

Zdjęcie

Tegoroczna Noc Muzeum w Sokółce odbyła się pod hasłem “Po Swojemu” w terminie od 18 do 20 maja 2023 roku. Przez trzy dni spotykaliśmy się by rozważać specyfikę historyczno-społeczno-kulturalną Sokólszczyzny. Wspólnym mianownikiem wszystkich wydarzeń była konstatacja naszej wyjątkowości. “Swoje” może oznaczać w tym przypadku przeszłościową mozaikę, która do dziś odkłada się w następnych pokoleniach “stąd”.

W czwartek, 18 maja wraz z właścicielami kolekcji obrazów Witalisa Sarosieka: Heleną i Leonardem Drożdżewiczami i Elżbietą i Januszem Andrukiewiczami otworzyliśmy nową wystawę czasową w Muzeum Ziemi Sokólskiej/Sokólski Ośrodek Kultury.

Witalis Sarosiek – artysta “stąd” w latach 90-tych powrócił do Sokółki. Tutaj na skutek namowy znajomych zajął się portretowaniem “starej Sokółki”. Na zamówienie tworzył przedstawienia kościoła św. Antoniego, cerkwi w centrum miasta. Wystawa prezentuje pejzaże, budynki, ulice sokólskie. Znajdziemy tu: 11 Listopada, Kryńską, Lelewela, park miejski i kamieniczki przy parku, piękny widok ze wzniesienia na sokólskim Zabrodziu. Na wystawie sportretowane są i obiekty doskonale znane w mieście, jak i trudniej rozpoznawalne.

Kolejnego dnia, w piątek wraz z prowadzącą spotkanie autorskie – Anetą Tumiel, sięgnęliśmy po publikację Urszuli Szubzdy, reporterki tygodnika „Niwa” i Białoruskiego Radia „Racja” pt. „Baćkaŭščyna koleru ziamli” /„Ojczyzna koloru ziemi”. Jej opowieści o ludziach “stąd”, ich problemach, ich życiu była w centrum naszego zainteresowania. Autorka zwróciła szczególnie uwagę na związek jaki bohaterowie jej reportaży odczuwają z przyrodą, na ich skomplikowane losy, wyjątkowość tych spotkań. Ciekawe jest także, że niektórzy z jej rozmówców posługują się jeszcze lokalną gwarą, tzw. “językiem prostym”. Autorka starała się w przypadkach rozmów, tłumaczyć te wypowiedzi, zachowując koloryt językowy Sokólszczyzny.

Nasze sobotnie wydarzenie na Noc Muzeum z dr Grzegorzem Ryżewskim koordynowała Sylwia Nowakowska. Aspekt dworów na Sokólszczyźnie jest tak ciekawy, że nie udało się w tym wypadku wyczerpać tematu. Historyk, specjalista Narodowego Instytutu Dziedzictwa wspominał w swym wystąpieniu m.in. dwory w Bobrze Wielkiej, Poniatowiczach, Siderce. Szczególnie zwrócił uwagę na rozplanowanie terenu przydworskiego jako nieodzownego elementu składowego samego założenia. Zwrócił uwagę na niską świadomość tego faktu, postulując ochronę terenów zielonych – resztek dawnych założeń ogrodowo-parkowych. Spotkanie pełne anegdot, wyjaśnień skomplikowanych procesów gospodarczo-społecznych w bardzo przystępny sposób przybliżyło obecnym skomplikowane losy terenów dzisiejszego powiatu sokólskiego. Ekspert wspólnie z publicznością dyskutował nad stanem współczesnym wspominanych obiektów i turystycznymi ich walorami.

Relacja fotograficzna z tegorocznej Nocy Muzeum autorstwa W. Panowa:

Skip to content