“Nie wszystko złoto co się świeci” – nowa lekcja muzealna

Zdjęcie

W związku z wystawą czasową “Pieniądz wojny i okupacji ze zbiorów Muzeum Podlaskiego” zapraszamy szkoły podstawowe na nową lekcję muzealną poświęconą historii pieniądza.

Od 4 października do 10 listopada 2022 roku zachęcamy szkoły podstawowe (klasy starsze) i ponadpodstawowe do zwiedzania wystawy czasowej poświęconej środkom płatniczym w okresie działań wojennych i okupacji terenów polskich w czasie II wojny światowej. Samo odwiedzenie wystawy (z przewodnikiem) jest jak zwykle nieodpłatne (czas zwiedzania ok. 25 min.) Należy je wcześniej zgłosić mailowo lub telefonicznie.

Grupy zorganizowane zachęcamy również do wzięcia udziału w lekcji muzealnej na temat roli i historii środków płatniczych na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Sokólszczyzny.

Lekcja muzealna “Nie wszystko złoto co się świeci” skierowana jest do uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej. W czasie zajęć (ok. 50 min.) zastanowimy się nad definicją pieniądza, jego postaciami i problemami związanymi z jego niestabilnością – na podstawie zabytków prezentowanych na wystawie, sposobami jego zabezpieczenia przed fałszerstwami.

Koszt udziału dziecka – 5 zł (bilet ulgowy). Honorujemy Miejską Kartę Dużej Rodziny (w przypadku zniżki KDR koszt wynosi – 2 zł/os.) Opiekunowie grupy nie płacą za wstęp.

Zgłoszenia grup chętnych do zwiedzenia wystawy (nieodpłatnie) lub wzięcia udziału w lekcji muzealnej przyjmujemy na adres mailowy: poczta@muzeumziemisokolskiej.pl i pod numerem telefonu 690 333 590

Skip to content