Fotografie Zenona Witkowskiego w muzealnych oknach

Zdjęcie

Od 10 lipca 2024 r. na ul. Piłsudskiego w Sokółce w oknach Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK można oglądać zdjęcia Zenona Witkowskiego. Fotograf związany z Sokółką utrwalał życie mieszkańców miasta przez kilka dziesięcioleci prowadząc zakład fotograficzny “Foto-Zenek” na ul. Białostockiej.

Witkowski poza pracą zawodową i dokumentowaniem uroczystości miejskich oraz rodzinnych, rejestrował również powojenne życie wsi podlaskiej.

Prezentowany wybór dosłownie kilku fotografii został dokonany przy współpracy z Marianem Witkowskim – synem Zenona, który ze swych zbiorów prywatnych udostępnił najstarsze prace ojca poświęcone tematowi pracy w polu. Ukazują one nieistniejący już obraz życia na wsi, związanego nierozerwalnie z koniecznością ciężkiej fizycznej pracy. Najwięcej jest tutaj zdjęć poświęconych żniwom, które były ukoronowaniem wysiłków społeczności wiejskiej, ale nie braknie nabierających symbolicznego wymiaru obrazów siewcy i orki. Jeżeli się dobrze przyjrzeć, to znajdziemy i samego autora zdjęć przy pracy.

Wystawa będzie dostępna na ul. Piłsudskiego 2 (w oknach budynku muzeum) do 5 sierpnia 2024 r.

Skip to content